Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

Καλή χρονιά

ΕΥΧΟΜΑΙ  ΤΟ 2011 ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΥΧΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Επίσης  στην (ΝΕΑ) δημοτική αρχή καλή  τολμηρή δίκαιη διοίκηση.